Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 10m x dài 39m, thổ cư 200m

Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 10m x dài 39m, tc 200m

– Vị trí bất động sản: Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…
Bán đất xã Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 6m x dài 28m, full thổ cư

Bán đất xã Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 6m x dài 28m, full thổ cư

– Vị trí bất động sản: Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…
Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 5m x dài 30m, tc 50m2

Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 5m x dài 30m, tc 50m2

– Vị trí bất động sản: Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…
Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 8m x dài 43m, tc 150m2

Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 8m x dài 43m, tc 150m2

– Vị trí bất động sản: Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…

Bán đất Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh, ngang 10m x dài 30m, tc 40m2

– Vị trí bất động sản: Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…