Bán đất Thị xã Hòa Thành Tây Ninh, ngang 9m x dài 42m, thổ cư 300m2.

Bán đất Thị xã Hòa Thành Tây Ninh, ngang 9m x dài 42m, thổ cư 300m2.

– Vị trí bất động sản: Khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.…
Bán đất Hòa Thành Tây Ninh, ngang 9m x dài 42m, thổ cư 300m2

Bán đất Hòa Thành Tây Ninh, ngang 9m x dài 42m = 378.6m2, thổ cư 300m2

– Vị trí bất động sản: Khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.…