Bán đất Châu Thành Tây Ninh, ngang 30m x dài 138m, diện tích 5600m2

Bán đất Châu Thành Tây Ninh, ngang 30m x dài 138m, diện tích 5600m2

– Vị trí bất động sản: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…
Bán đất Đồng Khởi, Châu Thành Tây Ninh. Ngang 6m x dài 70m

Bán đất Đồng Khởi, Châu Thành Tây Ninh. Ngang 6m x dài 70m, mt nhựa.

– Vị trí bất động sản: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…
Bán đất Cầy Xiêng Châu Thành Tây Ninh, 5m x 25m, thổ cư 50m2

Bán đất Cầy Xiêng Châu Thành Tây Ninh, 5m x 25m, thổ cư 50m2. Giá: 750 triệu

– Vị trí bất động sản: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. – Thông…